Poruchy učení - rizikové faktory a účinná prevence

Rozeznáváme několik specifických poruch učení, které způsobují problémy se zapojením se do vzdělávacího procesu. Lidé s některou z těchto poruch projevují nedostatečně vyvinuté schopnosti nutné k pochopení výuky.

Tyto poruchy učení nevznikají v důsledku vývojových poruch nebo jakýmkoli zdravotním postižením. Jejich přesný původ nelze určit s jistotou. Předpokládá se vliv dědičných sklonů, ale i částečná dysfunkce mozku v důsledku mírného poškození, nebo nepříznivé vlivy prostředí, v jakém pacient žije, např. nevyrovnané vztahy v rodině, negativní vztah rodičů ke škole či k učitelům.

Druhy specifických poruch učení

Mezi známé poruchy učení patří:

 • dysortografie - projevuje se ztíženou schopností dítěte osvojit si pravopis daného jazyka
 • dysmúzie - porucha učení projevující se v oblasti hudební výuky
 • dyspinxie - porucha učení v oblasti výuky kresby
 • dyspraxie - znamená nedostatečnou obratnost, extrémní nešikovnost
 • dyslexie - porucha schopnosti naučit se číst a porozumět obsahu textu
 • dysgrafie - znamená obtíže s písemnou formou projevu
 • dyskalkulie - porucha schopnosti počítání a práce s matematickými symboly

Dyslexie a dysgrafie

Mezi nejčastější specifické poruchy učení patří právě dyslexie a dysgrafie. Při dyslexii má dítě potíže naučit se číst v rámci běžných vyučovacích metod, má problém porozumět obsahu delšího psaného textu navzdory znalosti písmen a nesnížené inteligence. Kdysi se dyslexie přisuzovala poruchám vidění. Dysgrafie znamená potíže s psanou formou projevu. Dysgrafik píše kostrbatě, neobratně, nečitelně a s velkou námahou. Může pocítit potíže se zapamatováním si tvaru písmen.

Nevšímavost vede ke zhoršení obtíží

Podle odborníků přibývá dětí diagnostikovaných s některou formou specifické poruchy učení, obvyklá a stále častější je i kombinace poruch s psaním i čtením. Všímavý rodič však prý pozná včas, že s dítětem po této stránce není něco v pořádku. Děti se specifickou poruchou učení potřebují zvláštní přístup a je třeba se jim věnovat nejen v rámci školní výuky, ale i v rodině. Současný životní styl však podle odborníků nepřispívá ke zlepšení spolupráce školy a rodiny v těchto případech a bohužel ani k tomu, aby se rodiče více zapojili a pracovali se svým dítětem na zlepšení jeho schopností doma. Prevence je však přitom zcela zásadní a velmi důležitá. K rizikovým faktorům vzniku poruchy učení patří především dědičnost a dále opožděný vývoj řeči. Dítě by mělo být podporováno a vedeno k aktivitám, které rozvíjí mluvení, dále pak k manuální činnosti a k dostatku pohybu.

Co škodí a prohlubuje potíže s učením a co může naopak pomoci?

Výchova formou počítače a televize zvyšuje rizika rozvinutí těchto poruch. Dětem chybí dostatečná komunikace, pozornost, snaha zapojit se například do domácích prací. Je nutné dětem číst, naučit je poslouchat a věnovat pozornost tomu, co se jim vypráví. Je vhodné si s nimi malovat, vystřihovat, modelovat, hrát pexeso, zkrátka procvičovat paměť a zručnost (Jaké hračky jsou vhodné pro děti?). K dítěti je nutné přistupovat s pochopením, s trpělivostí a především s vědomím, že dané potíže nemají souvislost s inteligencí. K slavným osobnostem, které trpěli poruchami učení v oblastech čtení a psaní patřili i Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Jules Verne, W.A. Mozart, John Lennon, J.F.Kennedy nebo H.CH. Andersen.

Zdroj: novinky.cz, wikipedie.cz

Foto: Pixabay.com

Poruchy učení - rizikové faktory a účinná prevence patří do témat

Přidat příspěvek k tématu

* Povinné pole

Adresář

Diskuze na téma Péče o dítě

 • Petra 17.01.2018 23:01 Botičky attipas

  Máte vyzkoušené i ty jejich vložky do botiček ? Pomáhá to na to pocení ?

 • 17.01.2018 10:01 Chůvička jakou vybrat?

  To jistě :) koukám po recenzích, a srovnávám, ale zatím z toho nejsem moc chytrý.

 • Sandra 12.01.2018 09:01 Chůvička jakou vybrat?

  No to asi záleží jakou vyberete :). My jsme s naši spokojeni zatím jsme.

 • 09.01.2018 10:01 Chůvička jakou vybrat?

  Děkuji za odpověď, není to zrovna nejlevnější záležitost tak jsem chtěl slyšet nějaké osobní…

 • Sandra 05.01.2018 12:01 Chůvička jakou vybrat?

  Zdravím, mám zkušenost s oběma. U prvního jsme měli klasickou chůvičku, byli jsme spokojeni, ale…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku